Intelligent solutions

Efektywność technologiczna

Nasze rozwiązania umożliwiają ocenę efektywności technologicznej maszyn i procesów na podstawie długofalowych pomiarów i dopasowanych metod analitycznych. Budujemy statystyki umożliwiające ocenę stanu aktualnego oraz trendów zmiennych w perspektywie dłuższego czasu dla pojedynczych maszyn oraz całych flot.
Podstawowe funkcjonalności:

Przejrzyste informacje

Przedstawiamy zgromadzone informacje w postaci zrozumiałych grafik i tabel umożliwiających szybką weryfikację wybranych wielkości.

Wygodny dostęp

Zapewniamy dostęp do danych w możliwie wygodny sposób. Budujemy witryny www z bieżącymi danymi, opracowujemy zbiorcze raporty wysyłane na email lub otwieramy dostęp przez API.

Monitorowanie stanu

System diagnostyczny

Budujemy kompletny obraz stanu technicznego maszyny umożliwiający możliwie wczesne wychwycenie zbliżającej się awarii.

Ocena sytuacji

Integrujemy sygnały z czujników, sterowników oraz urządzeń peryferyjnych dzięki czemu mamy precyzyjny obraz aktywności maszyny.

Diagnostyka kontekstowa

Oceniamy stan strategicznych parametrów na podstawie kontekstu aktywności maszyny i warunków środowiskowych. Wychwytujemy najmniejsze odstępstwa od normy w dowolnych okolicznościach.

Zwiastun awarii

Śledzimy zmiany sprawność procesów, maszyn oraz podzespołów w celu śledzenia postępujących procesów zużycia.

Ostrzeżenie lub alarm

Zależnie od intensywności zmian newralgicznych wskaźników ostrzegamy o zbliżającym się problemie lub alarmujemy o krytycznej sytuacji.

Planuj

Uprzedzamy ewentualne awarie i dajemy czas na zaplanowanie serwisu. Budujemy rankingi stanu maszyn we flocie planując szybsze przeglądy maszyn wymagających interwencji.

Rozszerzenie funkcjonalności

Dzięki szerokiej gamie interfejsów oraz możliwości przetwarzania danych lokalnie (on-board) oraz w chmurze rozszerzamy funkcjonalność oryginalnych układów sterownia maszynami. Integrujemy sygnały z urządzeń peryferyjnych (takich jak systemy wagowe, układy centralnego smarowania itp.), systemów wizyjnych z możliwością rozpoznawania obrazu czy zewnętrznych systemów ERP.
Automatycznie w czasie rzeczywistym parametryzujemy maszyny w celu aktywacji wybranej funkcji, optymalizacji procesu lub zabezpieczenia na wypadek wykrytej awarii.

System wizyjny

Integrujemy kamery w celu monitorowania maszyny i jej wsparcia w realizowanym procesie.

Interfejs zewnętrzny

Umożliwiamy bezpieczną komunikację maszyny z osprzętem dodatkowym (systemami wagowymi, monitoringiem czasu pracy itp.) z możliwością zdalnej konfiguracji zakresu wymiany danych.

Potwierdzony serwis

Monitorujemy aktywności serwisowe na maszynie. Weryfikujemy obecność serwisanta, rejestrujemy poprawność wykonania procedur, potwierdzamy oryginalność użytych części.

Zdalny dostęp

Dostarczamy rozwiązania umożliwiające dostęp do układu sterowania maszyny oraz urządzeń peryferyjnych.

© Copyright 2022