Balanced

Małe zmiany, duże efekty

Rozwiń

System Balanced przeznaczony jest dla maszyn posiadających własne układy sterowania, których konstrukcja nie przewiduje dodatkowej funkcjonalności diagnostycznej ze względu na ograniczenia sprzętowe lub limitowane wsparcie techniczne.

Funkcjonalność

Rozwiązanie umożliwia budowę dedykowanego układu diagnostycznego i monitorującego z pełnym raportowaniem stanu technicznego maszyny.

Montaż

Sposób montażu ściśle dostosowany do istniejącego systemu sterowania z uwzględnieniem jego architektury i wykorzystanego standardu złączy. Prostota instalacji fundamentalną wartością.

Zalety

System Balanced opracowywany jest każdorazowo dla danej aplikacji. Idea zakłada znaczące rozszerzenie funkcjonalności maszyny przy minimalnym poziomie ingerencji w instalację podstawowego układu sterowania.

Hardware

Parametry

Integracja dowolnej ilości parametrów obsługiwanych przez układ sterowania maszyny

Pomiar

Możliwość integracji dodatkowych wielkości pomiarowych

Osprzęt

Możliwość integracji sygnałów urządzeń peryferyjnych

Bezpieczeństwo

Gateway w szczelnej obudowie zapewniającej ochronę IP65

Montaż

Dedykowane złącza dla danej aplikacji

Interfejs zewnętrzny

Możliwość konfiguracji jako interfejsu dla zewnętrznych urządzeń peryferyjnych

Software

Wyniki

Dedykowane graficzne pulpity użytkownika z przejrzystą reprezentacją danych

Dostęp

Wyniki analiz dostępne przez www lub API

Tu i teraz

Natychmiastowa ocena aktualnego stanu technicznego maszyny i procesu

Raportowanie

Możliwość konfiguracji dowolnego raportu (sms, email, www itp.) generowanego cyklicznie lub zależnie od zdarzenia

Archiwum

Dostęp do pełnej historii danych pomiarowych i wyników analiz

Rozszerzenia

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności maszyny dzięki wykorzystaniu możliwości analitycznych Systemu Balanced oraz dodatkowych urządzeń peryferyjnych z nim współpracujących

Rzeczywiste zastosowania

Zoeller

Firma Zoeller (Kirchhoff Group) – lider w produkcji maszyn komunalnych na rynku europejskim – wykorzystuje System Balanced w celu rozszerzenia usług serwisowych oraz na potrzeby wewnętrznego działu rozwoju produktu.

Szukasz innego rozwiązania?

Dowiedz się więcej o naszych pozostałych implementacji

Szukasz innego rozwiązania?

Dowiedz się więcej o naszych pozostałych implementacji
© Copyright 2022