Complex

Właściwa kombinacja

Dowolny

System Complex przeznaczony jest dla maszyn posiadających złożone układy sterowania oraz szereg towarzyszących układów peryferyjnych. Celem systemu jest integracja wszystkich dostępnych sygnałów oraz obsługa dowolnej ilości dodatkowych czujników.

Funkcjonalność

Rozwiązanie umożliwia budowę dowolnie złożonego systemu diagnostycznego dla każdej maszyny. Diagnostyka może obejmować swobodnie wytypowane podzespoły. Metody pomiarowe mogą obejmować procesy wolno i szybkozmienne.

Montaż

Układ projektowany od podstaw dla wskazanej maszyny. Uwzględnia istniejącą architekturę systemów sterowania, konstrukcję maszyny oraz wymagane udogodnienia serwisowe.

Zalety

System Complex umożliwia dostosowanie do każdej maszyny o dowolnie złożonej konstrukcji. Dzięki dużej elastyczności aranżacji systemu na maszynie oraz bardzo szerokiemu wachlarzowi metod pomiarowych spełnimy wszystkie wymagania.

Hardware

Parametry

Integracja dowolnej ilości parametrów obsługiwanych przez układ sterowania maszyny

Pomiar

Możliwość integracji dowolnej ilości dodatkowych czujników

Osprzęt

Możliwość integracji sygnałów analogowych i cyfrowych urządzeń peryferyjnych

System

Możliwość aranżacji dowolnej architektury instalacji

Bezpieczeństwo

Dowolna specyfikacja sprzętowa

Interfejs zewnętrzny

Możliwość konfiguracji jako interfejsu dla zewnętrznych urządzeń peryferyjnych

Software

Wyniki

Dedykowane graficzne pulpity użytkownika z przejrzystą reprezentacją danych

Dostęp

Wyniki analiz dostępne przez www lub API

Tu i teraz

Natychmiastowa ocena aktualnego stanu technicznego maszyny i procesu

Raportowanie

Możliwość konfiguracji dowolnego raportu (sms, email, www itp.) generowanego cyklicznie lub zależnie od zdarzenia

Archiwum

Dostęp do pełnej historii danych pomiarowych i wyników analiz

Rozszerzenia

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności maszyny dzięki wykorzystaniu możliwości analitycznych Systemu Complex oraz dodatkowych informacjom ze współpracujących urządzeń peryferyjnych

Rzeczywiste zastosowania

Gdańskie Autobusy i Tramwaje (GAiT)

Gdańskie Autobusy i Tramwaje (GAiT) rozwijają z nami system diagnostyczny dla tramwajów, które planują użytkować przez długie lata. Mamy oko między innymi na układy napędowe, hamulcowe i zawieszenia. Integrujemy dziesiątki czujników. Analizujemy ponad 100 sygnałów.

Szukasz innego rozwiązania?

Dowiedz się więcej o naszych pozostałych implementacji

Szukasz innego rozwiązania?

Dowiedz się więcej o naszych pozostałych implementacji
© Copyright 2022