Strona główna pl

Keep it going

Inteligentne rozwiązania,

oczekiwane rezultaty

Dostarczamy zintegrowane systemy telematyczne dla maszyn, które umożliwiają:

ocenę ich efektywności technologicznej

monitoring stanu technicznego z uwzględnieniem diagnostyki predykcyjnej

rozszerzenie funkcjonalności dzięki wykorzystaniu narzędzi IT działających on-board

Plug & Play

A wide array of interfaces enables us to integrate the parameters of several independent systems in real-time

Plug & Play

Dzięki wachlarzowi interfejsów sprawnie integrujemy parametry niezależnych systemów w czasie rzeczywistym

W pierwszej kolejności wykorzystujemy dane z istniejących układów sterowania i urządzeń peryferyjnych.
Każdorazowo dopasowujemy system diagnostyczny, aby dostarczał pełny i przejrzysty obraz stanu maszyny. Pozwala to kontrolować i optymalizować eksploatację oraz podejmować optymalne decyzje.

Plug & Play

Dzięki wachlarzowi interfejsów sprawnie integrujemy parametry niezależnych systemów w czasie rzeczywistym

Plug & Play

Dzięki wachlarzowi interfejsów sprawnie integrujemy parametry niezależnych systemów w czasie rzeczywistym
W pierwszej kolejności wykorzystujemy dane z istniejących układów sterowania i urządzeń peryferyjnych.
Każdorazowo dopasowujemy system diagnostyczny, aby dostarczał pełny i przejrzysty obraz stanu maszyny. Pozwala to kontrolować i optymalizować eksploatację oraz podejmować optymalne decyzje.
W pierwszej kolejności wykorzystujemy dane z istniejących układów sterowania i urządzeń peryferyjnych.
Każdorazowo dopasowujemy system diagnostyczny, aby dostarczał pełny i przejrzysty obraz stanu maszyny. Pozwala to kontrolować i optymalizować eksploatację oraz podejmować optymalne decyzje.

Ułatwiamy podejmowanie decyzji

Rzetelność i niezawodność

Budujemy systemy telematyczne wykorzystując sprawdzone podzespoły, które gwarantują stabilność pracy.

Dogłębna analiza

Zapewniamy wysoką jakość uzyskanych wyników poprzez stosowanie zaawansowanych analiz matematycznych.

Łatwe w użyciu

Wyniki analiz przedstawiamy w postaci graficznych pulpitów operatorskich lub w postaci interfejsu API dla istniejących systemów monitorujących procesy.

Bezpieczeństwo i ochrona

Dbamy o bezpieczeństwo danych i chronimy własność intelektualną.

Implementacje

dla każdej potrzeby

Implementacje

dla każdej potrzeby

Compact

Balanced

Complex

Optymalna eksploatacja pojazdów dzięki

wiarygodnym danym

Ekspercki zespół CC Veex zdobywał doświadczenie w przemysłowych projektach badawczo-rozwojowych z zakresu eksploatacji i awarii maszyn oraz projektach konstrukcyjnych zakończonych wdrożeniami.
Od lat zajmujemy się energochłonnością i podnoszeniem efektywności technologicznej maszyn. Rozumiemy rządzące nimi procesy, a naszą wiedzę wykorzystujemy na potrzeby przemysłu.
Zespół CC Veex tworzą specjaliści z obszarów:

Napisz do nas

© Copyright 2022